Мени

Како доћи до Правног факултета у Нишу


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ


ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Трг краља Александра 11
18000, Ниш, Србија

Тел: +381 18 4258 301

upis@prafak.ni.ac.rs

www.prafak.ni.ac.rs
www.facebook.com/prafakni
www.instagram.com/pravninis

Шеф Службе за наставу и студентска питања
Тел: +381 18 500 277

Служба за наставу и студентска питања
Тел: +381 18 4258 301
Тел: +381 18 4258 302

БРОЈ ЖИРО РАЧУНА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
840-1734666-83