Мени

Сазнајте више о ваннаставним активностима и студентском животу


ИСКУСТВО ЛАЗАРА ПЕТРОВИЋА, СТУДЕНТА 4. ГОДИНЕ, СА ПРОГРАМИМА ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА

Почетком октобра 2019. на сајту Универзитета у Нишу видео сам објаву о расписаном конкурсу програма мобилности студената – ERASMUS+ који се спроводи под окриљем Европске Уније. Конкурс је обухватао 2 места на нивоу Србије, једно за Универзитет у Београду и једно за Универзитет у Нишу, а на исти су могли да се пријаве студенти Правног, Економског и Филозофског факултета ових Универзитета ...

НАСТАВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

 • У склопу наставних активности анализирају се случајеви из судске праксе, организују радионице, симулације суђења.
 • Поред тога, организују се посете Народној скупштини РС, судовима и казнено поправним заводима и васпитно поправним домовима, берзама, Специјалном суду за организовани криминал.
 • Студентске организације, осим што штите интересе студената, предузимају и друге активности: остварују сарадњу са студентским организацијама других факултета и универзитета, организују хуманитарне акције, студентске екскурзије, одлазак на правнијаду и сл.
 • На Правној клиници, у сарадњи са адвокатима и професорима, студенти пружају бесплатну правну помоћ клијентима, стичући драгоцена практична знања и искуства.
 • Наши изванредни такмичари су понос Правног факултета! Екипе студената, уз помоћ својих академских тренера, остварују сјајне резултате на регионалним и међународним такмичењима у симулацијама суђења (Оксфорд, Стразбур, Беч) из области људских права, медијског права, међународног хуманитарног права, међународног арбитражног права, права дискриминације.
 • Своје реторичке способности студенти исказују на такмичењу у беседништву, које Факултет организује сваке године.
 • Правнијада је омиљени облик дружења студената правних факултета из земље и иностранства, која се одржава сваке године на атрактивним локацијама код нас или у суседним државама
 • Студентски парламент Правног факултета издаје студентско гласило „Правник“, које прати сва актуелна дешавања на Факултету.
 • Студенти креирају разноврсне студентске пројекте, који се реализују уз подршку професора и асистената.
 • Студенти, преко Студентског парламента и студента-продекана имају активну улогу у креирању студијских програма и утичу на процес сталног унапређења квалитета студија

КАО СТУДЕНТ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА МОЋИ ЋЕТЕ ДА

 • Учествујете на различитим студентским манифестацијама (правнијада, размена студената, студентски сусрети, спортска такмичења).
 • Учествујете на летњим школама у земљи и иностранству
 • Користите стипендиране студијске боравке на правним факултетима у иностранству
 • Узмете учешђе у раду Дебатног клуба, семинара из беседништва, бројних спортских екипа
 • Присуствујете многобројним трибинама и предавањима из области културе, образовања и политике