COLLECTION OF PAPERS, FACULTY OF LAW NIŠ

ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ може се претраживати у HeinOnline бази податакана следећем линку
http://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Collection-of-Papers-Faculty-of-Law-Nis/?letter=C

ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ налази се у EBSCO бази података (Legal Source) и може се претраживати на
http://www.ebscohost.com/public/legal-source

Упутство на српском - Ћир

Uputstvo na srpskom - Lat

Огледни примерак чланка

Оgledni primerak članka - Lat

Instructions for Authors