Prof. dr Goran Obradović


Prof. dr Goran Obradović, Full Professor
(Aleksinac, 15.09.1968.)

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu, 1993. godine. Magistarsku tezu pod nazivom "Odgovornost za štetu koju zaposleni pričini trećem licu", odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu 2000. godine. Doktorsku disertaciju na temu “Načelo slobode rada“ odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu, 2006. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 1994. godine. Za Assistant Professora za užu javno-pravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, dr Goran Obradović izabran je 2006. godine. Obavljao je dužnost prodekana za materijalno-finansijsko poslovanje u periodu 2007-2010. godine. Član je Visokog službeničkog saveta Republike Srbije, zamenik glavnog i odgovornog urednika časopisa Radno i socijalno pravo. Miritelj je pri Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova i posrednik pri Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije.


U svojoj profesionalnoj karijeri, prof. dr Goran Obradović objavio je preko 70 članaka. Učestvovao je na jednom projektu.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 8, IV floor
Phone: 018 500 261
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Monday: 10-12h, Tuesday: 10-12h