Prof. dr Predrag Dimitrijević


Prof. dr Predrag Dimitrijević, Full Professor
(Niš, 09.09.1959.)

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu školske 1982/83 godine. Magistarsku tezu pod nazivom “Upravni akti i savremena tehnologija”, imenovani je odbranio na Pravnom fakultetu u Beogradu 1991. godine. Doktorsku disertaciju na temu “Odgovornost uprave za nečinjenje (sa posebnim osvrtom na „ćutanje uprave“)“ odbranio je na Pravnom fakultetu u Beogradu, 1996. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 1986. godine. Za Assistant Professora za užu javno-pravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu u Nišu, dr Predrag Dimitrijević izabran je 1996. godine.


U svojoj profesionalnoj karijeri, dr Predrag Dimitrijević objavio je 10 udžbenika, 5 monografija, 46 članaka. Učestvovao je i učestvuje na devet projekata, kao i više usavršavanja u zemlji i inostranstvu.

  • BIBLIOGRAPHY
  • PARTICIPATION IN PROJECTS
  • PROFESSIONAL TRAINING

CONTACT INFO:

Office 27, III floor
Phone: 018 500 243
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Consultation: Monday: 12-14h, Thursday: 12-14h