ЗБОРНИК РАДОВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 20. фебруара 2019. године прешао је на електронско уређивање.
Радови се предају путем онлајн система за електронско уређивање АСИСТЕНТ, http://aseestant.ceon.rs/index.php/zrpfn/index
УПУТСТВО ЗА ПРЕДАЈУ РАДОВА У СИСТЕМУ АСИСТЕНТ

 

ГЛАВНИ УРЕДНИЦИ ЗБОРНИКА ОД ОСНИВАЊА:
Проф. др Славољуб Поповић и Проф. др Петар И. Козић - 1962-1967, Проф. др Миодраг Матејић - 1968-1969, Проф. др Петар И. Козић и Проф. др Врлета Круљ - 1970-1971, Проф. др Врлета Круљ - 1972, Проф. др Славко Марковић - 1973, Проф. др Душан Р. Паравина - 1974-1975, Проф. др Славољуб Поповић и Проф. др Момчило Димитријевић - 1976, Проф. др Љубиша Јовановић - 1977, Проф. др Слободан Миленковић - 1978, Проф. др Михаило Митић - 1979-1980, Проф. др Чедомир Стевановић - 1981-1982, Проф. др Димитрије Кулић - 1983, Проф. др Мирослав Миљковић - 1984-1986, Проф. др Славко Марковић - 1987-1988, Проф. др Слободанка Стојичић - 1989-1990, Проф. др Гордана Станковић - 1991, Проф. др Гордана Станковић и Проф. др Радмила Ковачевић Куштримовић - 1992-1993, Проф. др Драган Станимировић - 1994-1995, Проф. др Војислав Ђурђић 1996-1997, Проф. др Милорад Рочкомановић - 1998-1999, Проф. др Дара Миленовић - 2000-2001, Проф. др Мирољуб Симић - 2002, Проф. др Мирса Мијачић - 2003-2005, Проф. др Милан Петровић - 2006-2007, 2010-2012, Проф. др Радмила Ковачевић-Куштримовић - 2008-2009,  Проф. др Предраг Димитријевић 2012-2013, Проф. др Ирена Пејић 2013-2023.

Главни и одговорни уредник:
Др Мирослав Лазић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Нишу

 

РЕДАКЦИОНИ ОДБОР:

 • Др Невена Петрушић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Нишу
 • Др Ирена Пејић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Нишу
 • Др Срђан Голубовић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Нишу
 • Др Марија Игњатовић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Нишу
 • Др Александар Мојашевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Нишу
 • Др Душица Миладиновић Стефановић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Нишу
 

НАУЧНИ САВЕТ:

 • Др Владимир Ђурић, научни сарадник Института за упоредно право у Београду
 • Др Гордана Илић-Попов, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду
 • Др Весна Кнежевић Предић, редовни професор Факултета политичких наука, Универзитета у Београду
 • Др Хајрија Мујовић, научник саветник Института друштвених наука у Београду
 • Др Душан Николић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду
 • Др Владан Петров, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду
 • Др Дарко Симовић, редовни професор Криминалистичко-полицијског Универзитета у Београду
 • Др Драгољуб Тодић, редовни професор Института за међународну политику и привреду у Београду Др Сања Ћопић, виши научни сарадник Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду

 

МЕЂУНАРОДНИ РЕДАКЦИОНИ ОДБОР:

 • Др Жељко Бартуловић, редовни професор Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, Хрватска
 • Др Мартин Белов, редовни професор Правног факултета, Универзитет “Климент Охридски” у Софији, Бугарска
 • Др Серјогин Андреј Викторовић, доцент Правног факултета Јужног федералног универзитета, Ростов на Дону, Руска Федерација
 • Dr Spyridon Vrelis, Professor emeritus, Faculty of Law, University of Athens, Prof. and Dr. h.c. (ELTE Budapest) Dr Michael Geistlinger, професор Универзитета, Салцбург, Аустрија
 • Др Сашо Георгијевски, редовни професор Правног факултета “Јустинијан Први” у Скопљу, Република Северна Македонија
 • Dr Mustafa Yasan, доцент Правног факултета, Универзитет “Sakarya”, Турска
 • Др Тодор Каламатијев, редовни професор Правног факултета “Јустинијан Први” у Скопљу, Република Северна Македонија
 • Др Златан Мешкић, редoвни професор Правног факултета Универзитета у Зеници, Босна и Херцеговина
 • Др Дарко Радић, редовни професор Правног факултета у Бањој Луци, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • Др Жељко Радић, редовни професор Правног факултета Свеучилишта у Сплиту, Хрватска
 • Др Димитрије Ћеранић, доцент Правног факултета у Источном Сарајеву, Република Српска, Босна и Херцеговина

 

Секретар редакционог одбора:
Др Марија Драгићевић, доцент Правног факултета Универзитета у Нишу

Лектура радова и превод резимеа:
Гордана Игњатовић (енглески)

Лектура:
Александра Гојковић (српски)

Технички уредник:
Ненад Милошевић

Технички уредник online издања:
Владимир Благојевић