Норматива - Обезбеђење квалитета

 

Правилник о квалитету
Правилник о самовредновању
Правилник о критеријумима и поступку за систематско праћење и оцењивање обима и квалитета научно-истраживачког рада
Правилник о студентском вредновању квалитета студија
Пословник о раду Одбора за квалитет
Пословник о раду Комисије за односе са студентима
План за унапређење родне равноправности на Правном факултету Универзитета у Нишу