Катедра за правноисторијске науке

Катедра за правноисторијске науке
Проф. др Небојша Ранђеловић, заменик шефа Катедре Редовни професор
Проф. др Марија Игњатовић Редовни професор
Проф. др Александар Ђорђевић Ванредни професор
Сара Митић Асистент