Норматива - Организационе јединице

 
Правилник о раду Центра за правна и друштвена истраживања Правног факултета у Нишу
Правилник о изменама и допунама правилника о раду Центра за правна и друштвена истраживања
Правилник о раду Центра за публикације Правног факултета у Нишу
Правилник о издавачкој делатности Правног факултета у Нишу
Правилник о коришћењу Библиотеке Правног факултета у Нишу
Правилник о oрганизацији и раду Рачунског центра Правног факултета у Нишу
Правилник о организацији и раду Правне клинике
Правилник о раду Центра за перманентно образовање
Пословник о раду Наставно - научног већа
Правилник о књизи упутстава о раду секретаријата Правног факултета у Нишу
Правилник о набавкама Правног факултета у Нишу
Правилник о униформи запослених у унутрашњој служби обезбеђења Правног факултета у Нишу
Правилник о раду Правног факултета у Нишу