Организација Факултета

ФАКУЛТЕТ 
 
НАСТАВНО-НАУЧНА ЈЕДИНИЦА        НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ЈЕДИНИЦА        СЕКРЕТАРИЈАТ        ЈЕДИНИЦА ЗА КВАЛИТЕТ
                         
КАТЕДРЕ       Центар за правна и друштвена истраживања       Служба за опште послове        
                         
Катедра за правнотеоријске науке       Центар за јавне политике Европске уније       Служба за наставу и студентска питања        
                         
Катедра за јавноправне науке       Центар за међународно приватно право хашких конвенција / Center for Private International Law of the Hague Conventions        Служба за материјално-финансијско пословање        
                         
Катедра за кривичноправне науке       Центар за публикације                 
                         
Катедра за грађанскоправне науке       Библиотека                
                         
Катедра за трговинскоправне науке       Рачунарско-информациони центар
               
                         
Катедра за правноекономске науке                        
                         
Катедра за правноисторијске науке                        
                         
Катедра за међународноправне науке                        
                         
ПРАВНА КЛИНИКА