Катедра за трговинскоправне науке

Катедра за трговинскоправне науке
Проф. др Предраг Цветковић, шеф Катедре Редовни професор
Проф. др Милена Јовановић Затила Редовни професор
Проф. др Видоје Спасић Редовни професор
Доц. др Урош Здравковић, заменик шефа Катедре Доцент
Саво Вешковић, секретар Катедре Сарадник у настави