Катедра за јавноправне науке

Катедра за јавноправне науке
Проф. др Ирена Пејић, шеф Катедре Редовни професор
Проф. др Предраг Димитријевић Редовни професор
Проф. др Горан Обрадовић Редовни професор
Проф. др Дејан Вучетић, заменик шефа Катедре Редовни професор
Проф. др Маја Настић Ванредни професор
Проф. др Милош Прица Ванредни професор
Доц. др Марија Драгићевић, секретар Катедре Доцент