ПРАВНИ ХОРИЗОНТИ - РЕДАКЦИЈА

 

Главни и одговорни уредник:

Проф. др Милош Прица

Чланови Редакционог одбора:

1. Проф. др Ирена Пејић, Правни факултет Универзитета у Нишу
2. Проф. др Срђан Голубовић, Правни факултет Универзитета у Нишу
3. Проф. др Предраг Цветковић, Правни факултет Универзитета у Нишу
4. Проф. др Марко Трајковић, Правни факултет Универзитета у Нишу
5. Проф. др Горан Марковић, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
6. Проф. др Ивана Јелић, Правни факултет Универзитета Црне Горе
7. Проф. др Туњица Петрашевић, Правни факултет Свеучилишта Јосип Јурај Штросмајер у Осијеку
8. Доц. др Александар Ђорђевић, Правни факултет Универзитета у Нишу
9. Доц. др Душица Миладиновић Стефановић, Правни факултет Универзитета у Нишу
10. Доц. др Михајло Цветковић, Правни факултет Универзитета у Нишу


Секретари Редакционог одбора: др Филип Мирић и Александра Васић

Технички уредник: Владимир Благојевић