Норматива - Наставно особље

 
ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
  Правилник о условима и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета бр. 5/2022 од 18.07.2022.)
  Правилник о условима и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета бр. 2/2018 од 02.02.2018.)
  Правилник о изменама и допунама правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета бр. 4/2018 од 08.06.2018.)
 
БЛИЖИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА
  Одлука о изменама и допунама ближих критеријума за избор у звања наставника (Гласник Универзитета бр. 5/2022 од 18.07.2022.)
  Ближи критеријуми за избор у звања наставника (Гласник Универзитета бр. 3/2017 од 03.05.2017.)
  Одлука о изменама и допунама ближих критеријума за избор у звања наставника (Гласник Универзитета бр. 4/2018 од 08.06.2018.)
  Одлука о изменама и допунама ближих критеријума за избор у звања наставника (Гласник Универзитета бр. 5/2018)
  Одлука о изменама и допунама ближих критеријума за избор у звања наставника (Гласник Универзитета бр. 1/2019 од 28.02.2019.)
  Одлука о изменама и допунама ближих критеријума за избор у звања наставника (Гласник Универзитета бр. 2/2020 од 25.05.2020.)
  Одлука о изменама и допунама ближих критеријума за избор у звања наставника (Гласник Универзитета бр. 1/2021 од 01.05.2021.)
 
Правилник о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Правног факултета у Нишу (Билтен Правног факултета број 277/2020) - Правилник о измени и допуни Правилника и пречишћени текст
Правилник о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа - демонстратора (Билтен Правног факултета број 262/2019)
Одлука о опису послова сарадника ван радног односа - демонстратора
Правилник о научном и стручном усавршавању запослених на Правном факултету у Нишу (Билтен Правног факултета број 279/2020)
Правилник о поступку, начину и условима ангажовања гостујућих професора
Правилник о поступку, начину и условима давања сагласности наставницима и сарадницима Правног факултета у Нишу за рад у другим високошколским установама (Гласник Универзитета број 7/2018 од 28.12.2018.)
Правилник о поступку продужења радног односа наставнику који је испунио услове за пензију (Гласник Универзитета број 2/2018 од 02.02.2018.)
Правилник о управњаљу сукобом интереса на Правном факултету Универзитета у Нишу