Наставници и сарадници

Катедра за правнотеоријске науке
Проф. др Марко Трајковић Редовни професор
Проф. др Славиша Ковачевић Ванредни професор
Катедра за јавноправне науке
Проф. др Предраг Димитријевић Редовни професор
Проф. др Ирена Пејић Редовни професор
Проф. др Горан Обрадовић Редовни професор
Проф. др Дејан Вучетић Редовни професор
Проф. др Маја Настић Редовни професор
Проф. др Милош Прица Ванредни професор
Доц. др Марија Драгићевић Доцент
Катедра за кривичноправне науке
Проф. др Саша Кнежевић Редовни професор
Проф. др Драган Јовашевић Редовни професор
Проф. др Зоран Ћирић Редовни професор
Проф. др Миомира Костић Редовни професор
Проф. др Дарко Димовски Редовни професор
Проф. др Душица Миладиновић Стефановић Ванредни професор
Проф. др Иван Илић Ванредни професор
Катедра за грађанскоправне науке
Проф. др Невена Петрушић Редовни професор
Проф. др Мирослав Лазић Редовни професор
Проф. др Наташа Стојановић Редовни професор
Проф. др Дејан Јанићијевић Редовни професор
Проф. др Михајло Цветковић Ванредни професор
Проф. др Новак Крстић Ванредни професор
Проф. др Анђелија Тасић Ванредни професор
Доц. др Ивана Симоновић Доцент
Доц. др Милица Вучковић Доцент
Бојана Арсенијевић Асистент
Маша Смиљана Шовић Сарадник у настави
Катедра за трговинскоправне науке
Проф. др Милена Јовановић Затила Редовни професор
Проф. др Предраг Цветковић Редовни професор
Проф. др Видоје Спасић Редовни професор
Проф. др Урош Здравковић Ванредни професор
Саво Вешковић Сарадник у настави
Катедра за правноекономске науке
Проф. др Љубица Николић Редовни професор
Проф. др Срђан Голубовић Редовни професор
Проф. др Марина Димитријевић Редовни професор
Проф. др Александар Мојашевић Редовни професор
Проф. др Марко Димитријевић Ванредни професор
Катарина Милошевић Сарадник у настави
Катедра за правноисторијске науке
Проф. др Небојша Ранђеловић Редовни професор
Проф. др Марија Игњатовић Редовни професор
Проф. др Александар Ђорђевић Ванредни професор
Сара Митић Асистент
Катедра за међународноправне науке
Проф. др Зоран Радивојевић Редовни професор
Проф. др Небојша Раичевић Редовни професор
Проф. др Сања Марјановић Ванредни професор
Сања Ђорђевић Алексовски Доцент
Наставник енглеског језика
Гордана Игњатовић Наставник енглеског језика