ПРИЈАВЕ ЗА ТЕСТОВЕ И КОЛОКВИЈУМЕ

 

ПРВА ГОДИНА
ПРЕДМЕТ  РОК ЗА ПРИЈАВУ ОБАВЕШТЕЊЕ 
НАКНАДНИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОСНОВА ЕКОНОМИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ БИЛИ БОЛЕСНИ 14. - 20.2020. do 12h Термин и место одржавања колоквијума биће објављено након завршетка пријаве.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ У ВЕЗИ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ОСНОВА ЕКОНОМИЈЕ
РИМСКО ПРАВО - ТРЕЋИ КОЛОКВИЈУМ 15. - 16.12.2020. Трећи колоквијум из Римског права биће одржан 22.12.2020. године. Право полагања имају само они студенти који су положили други колоквијум.
РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ РИМСКОГ ПРАВА 2020.
ИСТОРИЈА ПРАВА 02.12. - 10.12.2020. Колоквијум из Историје права биће одржан 14.12.2020. године.
УВОД У ПРАВО 03.11.-.10.11.2020. Колоквијум ће бити одржан 18., 19. и 20. новембра 2020. године.
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 06.11. - 17.11.2020. Колоквијум ће бити 26. 11. и 27.11. (четвртак и петак) у терминима за вежбе.
РИМСКО ПРАВО - ДРУГИ ТЕСТ 10.11. - 20.11.2020. Други тест из Римског права биће одржан 24.11.2020. године од 13 сати. Право пријаве на други тест имају само студенти који су положили први тест из Римског права.
СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПРВИ ТЕСТ ИЗ РИМСКОГ ПРАВА
ДРУГА ГОДИНА
ПРЕДМЕТ  РОК ЗА ПРИЈАВУ ОБАВЕШТЕЊЕ 
УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО И СТВАРНО ПРАВО 04.11. - 11.11.2020. Тест ће бити одржан 30.11.2020. године.
УПРАВНО ПРАВО 07.11. - 17.11.2020. Колоквијум из Управног права ће бити одржан 21.11.2020. године.
КРИВИЧНО ПРАВО - 2. ТЕСТ Нема пријаве Право полагања имају само студенти који су положили први тест од 09.11.2020. Термин 2. теста је 07.12.2020.
КРИВИЧНО ПРАВО - КОЛОКВИЈУМ Нема пријаве Право полагања имају само студенти који су положили оба теста из Кривичног права. Термин колоквијума је 21.12.2020.
ТРЕЋА ГОДИНА
ПРЕДМЕТ  РОК ЗА ПРИЈАВУ ОБАВЕШТЕЊЕ
ДРУГИ ТЕСТ ИЗ КРИВИЧНОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА 22.12. - 27.12.2020. Други тест из КРИВИЧНОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА биће одржан 11.01.2021. године. Право пријаве на тест имају САМО они студенти који су пратили наставу из Кривичног процесног права у овом семестру.
ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО 14. - 17.2020. Планирани термини одржавања колоквијума су 24. и 25. децембар 2020. године. Право да полажу колоквијум имају само студенти који су положили тест (имају оцену 6 (шест)-10(десет), тј. 6 и више бодова на тесту).
КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО  06. - 13.11.2020. Тест из Кривичног процесног права ће бити одржан 26.11.2020. године.
ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО 09.11. - 12.11.2020. Тест из Јавних финансија и финансијског права биће одржан 20.11.2020. године.
ЧЕТВРТА ГОДИНА
ПРЕДМЕТ  РОК ЗА ПРИЈАВУ ОБАВЕШТЕЊЕ
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО 17.11. - 23.11.2020. Тест из Грађанског процесног права биће одржан у уторак, 1.12.2020. године. Тачно време теста биће накнадно објављено. Пријава за тест траје од 17.11. до 23.11. у 10 часова. Накнадна пријава није могућа. Тест се састоји искључиво из задатака и обухвата материју закључно са 47. испитним питањем. Имајући у виду форму теста, накнадно полагање теста из било ког разлога неће бити могуће. Тест важи од јануарског до октобарског испитног рока школске 2020/21. године. Парцијално полагање испита није условљено изласком на тест.
ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 07.12. - 15.12.2020.  Тест из ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ биће одржан 23.12.2020. у 9 сати (за студенте који су ове школске године први пут уписали 4. годину)
Тест из ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ биће одржан 24.12.2020. у 12 сати (за студенте који су претходних година положили тест)