Поступци набавки без примене ЗЈН

Индекс чланака

 


НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Набавка услуге мобилне телефоније за 2021. годину - Н31/2021 Обавештење о изабраној понуди
Позив за подношење понуда
Образац понуде
25.03.2021. до 12,00h
Набавка апарата за кафу - Н11/2021 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
25.03.2021. до 12,00h
Набавка тракастих завеса - Н07/2021 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
17.03.2021. до 11,00h
Набавка дезинфекционих средстава - Н05/2021 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
03.03.2021. до 14,00h
Набавка промотивног материјала - Н03/2021 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
08.03.2021. до 11,00h
Услуге рекламирања за 2021. годину - Н02/2021 Одлука о обустави поступка
Позив за подношење понуда
Образац понуде
02.03.2021. до 14,00h
Набавка пића за 2021. годину - Н01/2021 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
03.03.2021. до 11,00h