Поступци набавки без примене ЗЈН - 2015.

Индекс чланака

НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Услуге сервиса фотокопир апарата - Н20/2015 07.12.2015. до 11,00h
Закуп спортских сала за 2015/16 годину - Н19/2015 13.11.2015. до 11,00h
Набавка иверице и подне облоге за амфитеатар - Н18/2015 Обавештење о изабраној понуди
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
11.09.2015. до 12,00h
Набавка тракастих завеса за амфитеатар - Н17/2015 Обавештење о изабраној понуди
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
10.09.2015. до 10,00h
Набавка иверице - Н16/2015 Обавештење о изабраној понуди
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
21.08.2015. до 11,00h
Тапацирање столица у сали 2 - Н15/2015 Обавештење о изабраној понуди
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
14.07.2015. до 13,00h
Услуге ПП заштите за 2015. годину - Н14/2015 Обавештење о изабраној понуди
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
18.06.2015. до 10,00h
Набавка индекса за шк. 2015/16. - Н13/2015 10.06.2015. до 10,00h
Услуге фотокопирања за 2015. годину - Н12/2015 26.05.2015. до 10,00h
Услуга монтаже и сервиса клима уређаја 2015. годину - Н11/2015 25.05.2015. до 10,00h
Набавка бојлера - Н10/2015 18.05.2015. до 10,00h
Набавка пића за 2015. годину - Н09/2015 15.05.2015. до 10,00h
Набавка услуге лекторисања - Н08/2015 20.04.2015. до 11,00h
Набавка материјала за одржавање хигијене за 2015. годину - Н07/2015 14.04.2015. до 10,00h
Услуге дератизације и дезинсекције за 2015. годину - Н06/2015 06.04.2015. до 11,00h
Набавка тракастих завеса - Н05/2015 03.04.2015. до 13,00h
Услуга изнајмљивања возила за 2015. годину - Н04/2015 03.04.2015. до 12,00h
Услуге одржавања и поправке лифта за 2015. годину - Н03/2015 05.03.2015. до 11,00h
Закуп сале за одбојку и кошарку, Н02/2015 05.03.2015. до 11,00h
Услуге одржавања и сервиса котларнице, Н01/2015 23.02.2015. до 11,00h