Поступци набавки без примене ЗЈН - 2017.

Индекс чланака

НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Ангажовање глумца за новогодишњу представу - Н33/2017 15.12.2017. до 11,00h
Закуп базена за тренинге спортских екипа - Н32/2017 11.12.2017. до 13,00h
Услуге обуке рада у програму за статистичку обраду података - Н31/2017 11.12.2017. до 12,00h
Набавка књига за докторанте - Н29/2017 22.11.2017. до 12,00h
Набавка таблета, компјутерског монитора и футроле за таблет - Н28/2017 17.11.2017. до 11,00h
Набавка стручне литературе за потребе запослених - Н27/2017 17.10.2017. до 12,00h
Услуге сервисирања фотокопир апарата - Н26/2017 13.10.2017. до 11,00h
Набавка књига - Н25/2017 22.09.2017. до 10,00h
Услуге фотографисања - Н24/2017 21.09.2017. до 12,00h
Набавка услуге превођења - Н23/2017 20.09.2017. до 12,00h
Услуге рекламирања - Н22/2017 24.08.2017. до 10,00h
Набавка поклона за репрезентацију за 2017. годину - Н21/2017 20.07.2017. до 11,00h
Набавка материјала за текуће одржавање зграда за 2017. годину - Н20/2017 29.06.2017. до 11,00h
Набавка сијалица и флуо цеви за 2017. годину - Н19/2017 26.06.2017. до 12,00h
Набавка индекса за школску 2017/2018. годину - Н18/2017 23.06.2017. до 12,00h
Услуге ПП заштите 2017. годину - Н17/2017 13.06.2017. до 11,00h
Услуге одржавања и монтаже клима уређаја за 2017. годину - Н16/2017 24.05.2017. до 12,00h
Услуге фотокопирања и коричења за 2017. годину - Н15/2017 - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК 24.05.2017. до 12,00h
Услуге фотокопирања и коричења за 2017. годину - Н14/2017 05.05.2017. до 12,00h
Услуге сервиса рачунарске опреме за 2017. годину - Н13/2017 04.05.2017. до 12,00h
Набавка пића за 2017. годину - Н12/2017 18.04.2017. до 12,00h
Услуге превоза за 2017. годину - Н11/2017 10.04.2017. до 12,00h
Услуге изнајмљивања возила за 2017. годину - Н09/2017 24.03.2017. до 12,00h
Набавка микрофона и звучника за конференцијски систем - Н04/2017 21.02.2017. до 12,00h
Услуге одржавања лифта за 2017. годину - Н03-2017 20.02.2017. до 12,00h
Услуге одржавања телефонске централе за 2017. годину - Н02/2017 13.02.2017. до 12,00h
Услуге лекторисања за 2017. годину - Н01/2017 10.02.2017. до 12,00h