Домаћа сарадња

Факултет је до сада сарађивао углавном са научним и образовним институцијама у земљи, као и са једним бројем невладиних организација и струковних удружења. Такође, развио је сарадњу и са правосудним органима и стручним асоцијацијама правника. Сарадња са другим факултетима у земљи одвија се организовањем и учешћем наставника и сарадника у раду интерфaкултетских конференција, интеркатедарских и интерпредметних састанака.

Ради унапређивања сарадње и стварања услова за њен континуитет, Факултет је са једним бројем партнера закључио посебне уговоре и протоколе о сарадњи. Такође, закључују се посебни споразуми ради остваривања конкретних заједничких научних подухвата.

У домену академске сарадње и повезивања, Факултет има потписане уговоре са Правним факултетом у Београду (8.1.1996), са Европским центром за мир и развој (24.6.2002). Сарадњу у области образовања Факултет остварује са Адвокатском комором у Нишу, са судом, тужилаштвом, заводима, организацијама у области социјалног рада и другим институцијама. Многе од њих представљају својеврсну наставну базу и доприносе бољој едукацији и стручном оспособљавању студената. Сарадња Факултета са другим образовним и културним институцијама огледа се и у заједничком организовању консултативне наставе. Факултет има потписане уговоре о сарадњи у овој области са радничким универзитетима у Крушевцу и Смедереву и са Домом омладине у Зајечару.

 

ИНСТИТУЦИЈЕ СА КОЈИМА ЈЕ ЗАКЉУЧЕНА САРАДЊА
Град Ниш - СКИП центар
Параграф
Народна банка Србије
Комора извршитеља Београд
Уставни суд Републике Србије
Институт за упоредно право
British American Tobacco d.o.o.
Врховни суд Републике Србије
Окружни суд у Нишу
Окружни суд у Крушевцу
Окружни суд у Краљеву
Окружни суд у Прокупљу
Окружни суд у Пироту
Окружни суд у Зајечару
Окружни суд у Врању
Окружни суд у Лесковцу
Општински суд у Нишу
Општински суд у Алексинцу
Општински суд у Сврљигу
Општински суд у Бабушници
Општински суд у Зајечару
Општински суд у Крушевцу
Општински суд у Пироту
Општински суд у Прокупљу
Трговински суд у Нишу
Адвокатска комора у Нишу
Центар за социјални рад "Свети Сава"
Г17 Институт у Београду
Правни факултет Универзитета у Београду
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
Европски центар за мир и развој Универзитета за мир Уједињених нација