Књиге доступне у електронском облику

 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА - теоријски основи - 1. електронско издање, 2016. Владимир Серјевић, Вања Серјевић

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ - 1. електронско издање, 2010. - (ECONOMICS - GENERAL CONCEPTS), Проф. др Владимир Серјевић

ОСНОВИ МИКРОЕКОНОМИЈЕ - 1. електронско издање, 2010. - (MICROECONOMICS - GENERAL CONCEPTS), Проф. др Владимир Серјевић

ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМИЈЕ - 1. електронско издање, 2010. - (MACROECONOMICS - GENERAL CONCEPTS), Проф. др Владимир Серјевић