Грађанско процесно право

 

 

Правно мишљење 2021.

Структура правног мишљења 2021.

Теме за есеје из Грађанског процесног права

УПУТСТВА ЗА ПИСАЊЕ ЕСЕЈА ИЗ ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА

НАПОМЕНА:

На испиту из Грађанског процесног права студенти могу користити Закон о парничном поступку, Закон о ванпарничном поступку, Закон о уређењу судова и Закон о извршењу и обезбеђењу. Сваки студент може користити само свој примерак законског текста који не сме имати предговор или коментар.

Зашто студирати право? - Проф. др Војин Димитријевић