Берзанско право и пословање - ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

 

 БЕРЗАНСКО ПРАВО И ПОСЛОВАЊЕ - 2008/2009.

Берзанско право и пословање - I део   
Берзанско право и пословање - II део