Трговинско право

  СЕМИНАРСКИ РАД
  ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

 

НАПОМЕНА: Књига "Право друштава" проф. др Даре Миленовић (Пунта, Ниш ,2013. год) може се користити  као допунска литература, док обавезна литература остаје непромењена.

НАПОМЕНА: Ради лакшег тумачења ИСПИТНИХ ПИТАЊА (бројева страница) објављујемо садржај следећих књига:

ПОСЛОВНО ПРАВО, Дара Миленовић

СУБЈЕКТИ ПРИВРЕДНОГ ПРАВА, Дара Миленовић