Еколошко право

СИЛАБУС ПРЕДМЕТА

  СЕМИНАРСКИ РАД
  ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

 

Грађанскоправна заштита животне средине

ЛИТЕРАТУРА:

1. Основе права животне средине, Нови Сад, 2009., стр. 107-121.
2. Закон о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 72/2012 и 76/2013), чл. 14.