ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ "РИМСКО ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО"


Дана 20.12.2018. године на Правном факултету у Нишу, студентима нашег факултета одржали су предавање гостујући професори проф. др Владо Бучковски и проф. др Гоце Наумовски са Правног факултета "Јустинијан Први" Универзитета "Св. Кирил и Методиј" из Скопља, Република Македонија.

 

  
Тема њиховог излагања била је Римско облигационо право као и свеукупни допринос римског права савременом праву.Након одржаног предавања студенти су били у могућности да поставе питања и учествују у дискусији.