ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ СА ПРОЈЕКТА "ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ И ЗАШТИТА МЕЂУНАРОДНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, ИЗБЕГЛИЦА, ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА И ПРАВНО НЕВИДЉИВИХ ЛИЦА"

У посебном издању Силсовог часописа на енглеском SEE Law Journal објављени су радови са пројекта "Правни положај и заштита међународно расељених лица, избеглица, тражилаца азила и правно невидљивих лица". Овај истраживачки пројекат посвећен је проучавању националних правних прописа о правном положају и правној заштити принудних миграната и њихове усаглашености са међународним и стандардима Европске уније. Националне извештаје/радове припремили су истраживачи из земаља некадашње Западне балканске мигрантске руте - Србије, Северне Македоније, Босне и Херцеговине и Хрватске, под покровитељством Мреже правних факултета југоисточне Европе (SEELS Network). Наш факултет био је носилац пројекта, а на њему учествовала су још три правна факултета - из Скопља, Осијека и Зенице. Објављени радови у Силсовом часопису су на енглеском језику, а на матерњим језицима објавиће их наш Факултет у Водичу добре праксе.
Заинтересована читалачка публика може до ових радова доћи преко линка:
https://www.seelawschool.org/images/SEE_Law_Journal/2022/SEE_Law_Journal_No10.pdf
или непосредно, приступом Силсовом сајту:
https://www.seelawschool.org/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=947&lang=en