Распоред студената за полагање првог теста из кривичног права

 
 
Студенти су обавезни да дођу 15 минута пре заказаног термина за одговарајућу групу, са средствима за писање и студентском књижицом-индексом.