ТЕСТ ИЗ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Тест из Права интелектуалне својине одржаће се 15. децембра 2023. године у 12 сати. Право полагања имају сви студенти 4. године.
Пријављивање за тест вршиће се преко сајта Правног факултета од 20.11. до 30.11.2023. године.