РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ ТЕСТА ИЗ КРИВИЧНОГ ПРАВА

Студенти који су успешно положили други писани тест из предмета Кривично право (остварили 5,5 поена) могу полагати колоквијум дана 25.12. ове године према посебном распореду који ће бити накнадно објављен.