КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - УПИС ОЦЕНА

Студентима који су положили први колоквијум из Кривичног процесног права а нису излазили на тест бр. 2, упис оцене са колоквијума биће извршен у четвртак, 11.01.2024. године у 12 сати, кабинет бр. 5 на V спрату.