ВЕЖБЕ ИЗ МЕЂУНАРОДНОГ ТРГОВИНСКОГ ПРАВА

Вежбе из Међународног трговинског права почињу од 12 сати за све групе.