ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЛИТЕРАТУРИ И НОВА ИСПИТНА ПИТАЊА

Од АПРИЛСКОГ испитног рока важећа литература за Грађанско процесно право (парнични део) јесте уџбеник Н. Петрушић, Грађанско процесно право - парнично процесно право, Књига прва, Ниш, 2024, уз приложена испитна питања. Литература и питања за ванпарнично и извршно процесно право остају непромењена.

НОВА ИСПИТНА ПИТАЊА ГПП

Студенти који имају важећи положен први део парничног поступка ослобођени су истог броја испитних питања (47) и по новим испитним питањима.
Нова испитна питања по програму Заврши започето биће постављена у Гугл учионицу.