Учешће у пројектима

Проф. др Иван Илић


  1. "Заштита људских и мањинских права у европском правном простору", бр. 179046 који финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.;
  2. "Приступ правосуђу- инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије" бр. 149043D, који финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије 2006-2010.;