Учешће у пројектима

Проф. др Небојша Раичевић


 1. „Образовање за напредак: регионална сарадња ради унапређења предавања права ЕУ” (Education4Progress: Regional Cooperation to Improve EU Law Teaching) који се реализује у оквиру мреже правних факултета југоисточне Европе (SEELS). Период реализације пројекта: 2018. година;
 2. „Правна клиника за заштиту од дискриминације” носилац пројекта је Правни факултет Универзитета у Нишу. Период реализације пројекта: 2016–2020. година;
 3. „Усклађивање права Србије са правом Европске Уније”, носилац пројекта је Правни факултет Универзитета у Нишу. Период реализације пројекта: 2013–2020. година; „Правна клиника за заштиту од дискриминације” носилац пројекта је Правни факултет Универзитета у Нишу. Период реализације пројекта: 2016–2020. година ;
 4. „Кластер изузетности за европско и међународно право” (Cluster of Excellence in European and International Law) који се реализује у оквиру мреже правних факултета југоисточне Европе (SEELS). Период реализације пројекта: 2014–2020. година;
 5. TEMPUS пројекaт (бр. 530730-2012) „Развој тренинг програма усмерених на јавне политике ЕУ у контексту европских интеграција” (Development of Policy-Oriented Training Programmes in the Context of the European Integration – DEPOCEI). Поред Правног факултета у Нишу на овом пројекту још су учествали: Универзитет Рохемптон (В. Британија), Универзитет у Аликантеу (Шпанија), Политехнички институт у Леирији (Португалија), Мрежа института и факултета јавне администрације у централној и источној Европи (Словачка), Универзитет у Београду, Универзитет Црне Горе, Универзитет у Сарајеву, Универзитет у Тузли и Београдска отворена школа. Период реализације пројекта: 2012–2016. година;
 6. „Заштита људских и мањинских права у европском правном простору”, носилац пројекта је Правни факултет Универзитета у Нишу, (пројекат финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, бр. 179046). Период реализације пројекта: 2010–2019. година;
 7. Пројект „Правна клиника за борбу против трговине људима”, носилац Правни факултет Универзитета у Нишу (пројекат су финансирали Високи комесаријат за избеглице УН, Канцеларија УН за борбу против дроге и криминала и Међународна организација за миграције). Период реализације пројекта: 2010–2011. година;
 8. TEMPUS пројекaт (бр. JP 158885-2009) „Мастер европских студија у Србији са дуплим дипломама” (Master d'études européennes à double diplomation en Serbie - MEUTUDES). Поред Правног факултета у Нишу, на овом пројекту још су учествовали: Универзитет Софија Антиполис у Ници (Француска), Технички универзитет у Фрајбургу (Немачка), Универзитет у Коимбри (Португалија), Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Београду, Економски факултет Универзитета у Нишу, Економски институт у Београду. Период реализације пројекта: 2009–2012. година;
 9. „Култура мира, идентитети и међуетнички односи у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције”, носилац пројекта је Филозофски факултет Универзитета у Нишу (пројекат је финасиран од стране Министарства за науку и техолошки развој РС, бр. 149014D). Период реализације пројекта: 2006–2010. година;
 10. „Обука судија о основама права ЕУ и припрема за Споразум о стабилизацији и придруживању”, носиоци пројекта су Правосудни центар за обуку и стручно усавршавање из Београда и Правни форум – Београд. Период реализације пројекта: јун–децембар 2006. године;
 11. TEMPUS пројекaт (бр. JEP 19014-2004) „Последипломске студије за европске интеграције” (Post-graduate studies for European Integration – POGESTEI). Поред Правног факултета у Нишу на овом пројекту још су учествовали: Универзитет у Марибору, Универзитет у Београду, Универзитет у Салцбургу, Универзитет у Трсту, Универзитет Виадрина из Франкфурта, Универзитет Инсубриа Комо (Италија) и Униврзитет у Новом Саду; Период реализације пројекта: 2005–2008. година;
 12. „Програм подршке високом образовању за регион југоисточне Европе”, носилац пројекта је Инситут отвореног друштва – Будимпепшта (Open Society Institute – Higher Education Support Program). Период реализације пројекта: 2004–2005. година;
 13. „Унапређење изучавања политичких наука на Универзитету у Нишу”, Носиоци пројекта су Универзитет у Нишу (Правни факултет и Филозофски факултет) и Универзитета државе Њујорк из Кортланда – Департман за политичке науке. Период реализације пројекта: 2002–2005. година;
 14. „Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског система Србије као демократске државе”, носилац пројекта је Правни факултет Универзитета у Нишу, Период реализације пројекта: 2001–2005, 2006–2010;