ПРАВНА КЛИНИКА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

 
Правна клиника за заштиту од дискриминације Правног факултета Универзитета у Нишу објављује КОНКУРС за упис на једногодишњи програм обуке из области антидискриминационог права.

ПРИЈАВНИ ЛИСТ ЗА КОНКУРС