ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ИНДЕКСА

Обавештавају се студенти који су школске 2015/2016. уписани први пут у I годину мастер академских студија права, да своје индексе могу преузети у канцеларији за докторске и мастер академдке студије, сваког радног дана од 10 до 14 часова. Приликом преузимања индекса студенти су дужни да предају картончиће са бројевима пријава које су добили приликом пријаве на конкурс.