ОДБРАНА МАСТЕР РАДА

Костa Митровић, студент мастер академских студија права (број досијеа M007/11) браниће завршни – мастер рад под називом „Етичка страна преображаја правне државе и владавине права", дана 31. маја 2013. године, у 12:00 сати, пред Комисијом у саставу:

1. Др Драган Чорбић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан,

2. Др Марко Трајковић, доцент Правног факултета у Нишу, председник Комисије, и

3. Др Славиша Ковачевић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.

Одбрана завршног – мастер рада одржаће се у Сали бр. 6/1 Правног факултета у Нишу.