МАСТЕР СТУДИЈЕ - ПОДЕЛА ИНДЕКСА

111new111Студенти уписани на мастер академске студије права за школску 2011/2012. годину индексе могу подићи лично у канцеларији Службе, у периоду од 11:00 до 13:00 сати, сваког радног дана, сем понедељка.

У циљу благовремене организације наставе из изборних предмета у првом семестру студенти ће бити обавезни да се приликом преузимања индекса определе за три изборна предмета са листе изборних предмета одабраног модула.

Распоред наставе из првог обавезног предмета у оквиру сваког модула објављен је на Интернет страници Факултета.