ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА КОЈИМА ИСТИЧЕ РОК ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА А НИСУ ИСПУНИЛИ СВЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕДВИЂЕНЕ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМОМ-ПРВИ ПУТ УПИСАНИ 2019. И РАНИЈЕ