ОБАВЕШТЕЊЕ и Извештај - Увид јавности - Јелена Ђокић, Ђина Миловановић

ОБАВЕШТЕЊЕ и Извештај - Увид јавности - Јелена Ђокић - "НЕЗАВИСНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ"
ОБАВЕШТЕЊЕ и Извештај - Увид јавности - Ђина Миловановић - "ПРАВНИ РЕЖИМ УРЕЂИВАЊА СТАТУСА АЗИЛАНАТА"