ОБАВЕШТЕЊЕ и Извештај - Увид јавности - Марина Петровић, Милош Марковић

ОБАВЕШТЕЊЕ и Извештај - Увид јавности - Марина Петровић - "ОБРАДА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ"
ОБАВЕШТЕЊЕ и Извештај - Увид јавности - Милош Марковић - "ДЕЛАТНОСТ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ"