ОБАВЕШТЕЊЕ и Извештај - Увид јавности - Милена Ринчић, Невена Стошић, Олга Радојчић

ОБАВЕШТЕЊЕ и Извештај - Увид јавности - Милена Ринчић - "ПРАВНИ РЕЖИМ УРЕЂИВАЊА СТАТУСА ИЗБЕГЛИЦА"
ОБАВЕШТЕЊЕ и Извештај - Увид јавности - Невена Стошић - "ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ"
ОБАВЕШТЕЊЕ и Извештај - Увид јавности - Олга Радојчић - "ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНОЈ МИЛИЦИЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ"