Поступци јавних набавки - 2017.

Индекс чланака

НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
JН 10/2017 - Набавка књига и часописа за библиотеку за 2017. годину 06.12.2017. до 11,00h
JН 09/2017 - Набавка рекламне галантерије за 2017. годину 07.11.2017. до 11,00h
JН 08/2017 - Услуге ресторана за 2017. годину 16.06.2017. до 11,00h
JН 07/2017 - Услуге осигурања студената за школску 2017/2018 . годину 09.06.2017. до 12,00h
JН 06/2017 - Услуге штампања за 2017. годину - поновљен поступак 17.05.2017. до 12,00h
JН 05/2017 - Набавка канцеларијског материјала и тонера за 2017. годину 17.03.2017. до 12,00h
JН 04/2017 - Услуге посредовања при регистрацији карата и хотелског смештаја за 2017. годину 24.03.2017. до 12,00h
JН 02/2017 - Услуге штампања за 2017. годину - партија 1 - књиге 17.03.2017. до 12,00h
JН 03/2017 - Услуге хотелског смештаја у Нишу за 2017. годину 07.03.2017. до 12,00h
JН 01/2017 - Набавка електричне енергије за 2017. годину 14.02.2017. до 12,00h