Поступци јавних набавки - 2015.

Индекс чланака

НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
ЈН25/2015 - Услуга штампања уџбеника и монографија 30.12.2015. до 10,00h
ЈН24/2015 - Набавка књига на терет средстава пројекта 24.12.2015. до 11,00h
ЈН23/2015 - Набавка рачунарске опреме на терет средстава пројекта 21.12.2015. до 12,00h
ЈН22/2015 - Набавка рекламног материјала за 2016. године 18.12.2015. до 11,00h
ЈН21/2015 - Радови на санацији кровног прекривача 01.12.2015. до 10,00h
ЈН20/2015 - Претплата на часописе за библиотеку за 2015. годину 04.12.2015. до 12,00h
ЈН19/2015 - Набавка књига за библиотеку за 2015. годину 04.12.2015. до 11,00h
ЈН18/2015 - Услуге фиксне телефоније за 2015. годину 26.11.2015. до 11,00h
ЈН17/2015 - Услуге мобилне телефоније за 2015. годину 16.10.2015. до 11,00h
ЈН16/2015 - Услуге ресторана за 2015. годину 30.09.2015. до 11,00h
ЈН15/2015 - Набавка фасцикли за дипломе 09.09.2015. до 11,00h
ЈН14/2015 - Замена подне облоге у сали 2 15.07.2015. до 10,00h
ЈН13/2015 - Радови на замени прозора у амфитеатру, сали 2 и рачунском центру  14.07.2015. до 12,00h
ЈН12/2015 - Штампање Зборника радова Факултета бр. 69 13.07.2015. до 11,00h
ЈН11/2015 - Штампање тринаест монографија, уџбеника, часописа 15.06.2015. до 11,00h
ЈН10/2015 - Набавка канцеларијског материјала за 2015. годину 12.06.2015. до 12,00h
ЈН09/2015 - Осигурање студената за шк. 2015/2016. Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
11.06.2015. до 11,00h
ЈН08/2015 - Замена прозорске столарије у читаоници Факултета - поновљени поступак 07.05.2015. до 11,00h
ЈН07/2015 - Набавака ламината за Клуб Факултета 04.05.2015. до 12,00h
ЈН06/2015 - Штампање споменице, Зборника радова и програма научног скупа 04.05.2015. до 10,00h
ЈН05/2015 - Услуге аутобуског превоза за 2015. годину 30.04.2015. до 12,00h
ЈН04/2015 - Замена прозорске столарије у читаоници Факултета 20.04.2015. до 13,00h
ЈН03/2015 - Услуге хотелског смештаја у Нишу за 2015. годину 06.04.2015. до 12,00h
ЈН02/2015 - Набавка тонера за 2015. годину 11.03.2015. до 11,00h
ЈН01/2015 - Набавка електричне енергије за 2015. годину 20.02.2015. до 12,00h