Поступци јавних набавки - 2014.

Индекс чланака

ЈН21/2014 - Штампање уџбеника Облигационо право - поновљен поступак 08.01.2015. до 11,00h
JН20/2014 - Набавка таблет рачунара и фотокопир апарата 24.12.2014. до 12,00h
JН19/2014 - Штампање 5 монографија и зборника радова 22.12.2014. до 11,00h
JН18/2014 - Набавка књига за библиотеку 18.12.2014. до 11,00h
JН17/2014 - Набавка часописа за библиотеку 17.12.2014. до 11,00h
JН16/2014 - Набавка рекламног материјала 11.12.2014. до 11,00h
JН15/2014 - Набавка рачунарске и сродне опреме и материјала 10.12.2014. до 12,00h
JН14/2014 - Набавка видео пројектора 10.12.2014. до 11,00h
ЈН13/2014 - Штампање уџбеника Облигационо право - општи део 03.11.2014. до 11,00h
ЈН12/2014 - Штампање уџбеника Историја права - стари и средњи век 21.10.2014. до 11,00h
НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
ЈН11/2014-Услуге ресторана за 2014. годину 09.09.2014. до 10,00h
ЈН10/2014 - Набавка лож-уља за грејну сезону 2014/2015 26.09.2014. до 10,00h
ЈН09/2014 - Набавка тонера за 2014. годину 21.07.2014. до 11,00h
ЈН08/2014 - Набавка канцеларијског материјала за 2014. годину 15.07.2014. до 11,00h
ЈН07/2014 - Осигурање студената за школску 2014/2015. годину 19.06.2014. до 12,00h
ЈН06/2014 - Штампање Зборника радова бр. 66 11.06.2014. до 11,00h
ЈН05/2014 - Набавка услуге хотелског смештаја у Нишу 15.05.2014. до 9,00h
ЈН04/2014 - Штампање пет уџбеника, монографија, зборника и информатора 07.05.2014. до 11,00h
ЈН03/2014 - Набавка фасцикли (корица) за дипломе 17.04.2014. до 11,00h
ЈН02М/2014. - Штампање четири монографија, уџбеника и зборника 17.03.2014. до 12,00h
ЈН01М/2014 - Набавка и испорука електричне енергије. 18.02.2014. до 13,00h