Избор наставника и сарадника

Индекс чланака

КОНКУРСИ

ИЗВЕШТАЈИ

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ

- једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу правнотеоријску
научну област
- извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу правнотеоријску
научну област
- одлука о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу правнотеоријску
научну област
- једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу
трговинскоправну научну област
- извештај о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу
трговинскоправну научну област
- одлука о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу
трговинскоправну научну област
- за избор једног наставника у звање доцент за ужу Међународно-правну научну
област
- извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу Међународно-правну научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу Међународно-правну научну област
- за избор једног сарадника у звање асистент за ужу Кривично-правну
научну област
- извештај о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Кривично-правну
научну област
- одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Кривично-правну
научну област
- за избор једног сарадника у звање асистент за ужу Међународно-правну
научну област
- извештај о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Међународно-правну
научну област
- одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Међународно-правну
научну област
- за избор једног сарадника у звање асистент за ужу Правно-економску
научну област
- извештај о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Правно-економску
научну област
- одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Правно-економску
научну област
- за избор једног сарадника у звање асистент за ужу Трговинско-правну научну област - одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Трговинско-правну научну област
- за избор једног сарадника у звање асистент за ужу Трговинско-правну научну област - извештај о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Трговинско-правну научну област -одлука о избору сарадника у звање асистент за ужу трговинско-правну научну област
- за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу историјско-правну научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу историјско-правну научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу историјско-правну научну област
- за избор једног наставника у звање доцент за ужу кривично-правну научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу кривично-правну научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу кривично-правну научну област
- за избор два сарадника у звање асистента за ужу Правно-теоријску научну област
- за избор једног наставника у звање доцент за ужу правно-историјску научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу правно-историјску научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу правно-историјску научну област
- за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу Трговинско-правну научну област - извештај о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу Трговинско-правну научну област - одлука о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу Трговинско-правну научну област
- за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу Правно-историјску научну област - извештај о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу Правно-историјску научну област - одлука о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу Правно-историјску научну област
- за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Међународно-правну научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Међународно-правну научну област -  одлука о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Међународно-правну научну област
- за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу Грађанско-правну научну област - извештај о избору једног наставника у звање ванредни професор за ужу Грађанско-правну научну област - одлука о избору једног наставника у звање ванредни професор за ужу Грађанско-правну научну област
- за избор једног наставника у звање доцент за ужу Грађанско-правну научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу Грађанско-правну научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу Грађанско-правну научну област
- за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Правно-теоријску научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Правно-теоријску научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Правно-теоријску научну област

- за избор једног наставника у звање асистент за ужу Кривично-правну научну област

извештај о избору једног наставника у звање асистент за ужу Кривично-правну научну област - одлука о избору једног наставника у звање асистент за ужу Кривично-правну научну област
- за избор једног наставника у звање доцент за ужу Кривично-правну научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу Кривично-правну научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу Кривично-правну научну област