Избор наставника и сарадника

Индекс чланака

КОНКУРСИ

ИЗВЕШТАЈИ

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ

- за избор једног наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу Грађанско-правну научну област - извештај о избору једног наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу Грађанско-правну научну област  
- за избор једног наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу Јавно-правну научну област

- извештај о избору једног наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу Јавно-правну научну област

- одлука о избору једног наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу Јавно-правну научну област
- за избор једног наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу Кривично-правну научну област - извештај о избору једног наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу Кривично-правну научну област - одлука о избору једног наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу Кривично-правну научну област
- за избор једног наставника у звање ванредни професор или доцент за ужу Јавно-правну научну област

- извештај о избору једног наставника у звање ванредни професор или доцент за ужу Јавно-правну научну област

- одлука о избору једног наставника у звање ванредни професор или доцент за ужу Јавно-правну научну област
- за избор једног наставника у звање асистент за ужу Правно-теоријску научну област - извештај о избору једног наставника у звање асистент за ужу Правно-теоријску научну област  
- за избор једног наставника у звање асистент за ужу Правно-теоријску научну област    - извештај о избору једног наставника у звање асистент за ужу Правно-теоријску научну област  - за избор једног наставника у звање асистент за ужу Правно-теоријску научну област
- за избор једног наставника у звање доцент за ужу Правно-теоријску научну област  - извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу Правно-теоријску научну област  
- за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Трговинско-правну научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Трговинско-правну научну област  
- за избор једног асистента за ужу Грађанско-правну научну област   - извештај о избору једног асистента за ужу Грађанско-правну научну област  
- за избор једног асистента за ужу Јавно-правну научну област   - извештај о избору једног асистента за ужу Јавно-правну научну област - одлука о избору једног асистента за ужу Јавно-правну научну област
- за избор једног асистента за ужу Кривично-правну научну област   - извештај о избору једног асистента за ужу Кривично-правну научну област - одлука о избору једног асистента за ужу Кривично-правну научну област  
- за избор једног асистента за ужу Правно-историјску научну област - извештај о избору једног асистента за ужу Правно-историјску научну област   - одлука о избору једног асистента за ужу Правно-историјску научну област  
- за избор једног наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу Правно-економску научну област - извештај о избору једног наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу Правно-економску научну област  
- за избор једног асистента за ужу Кривично-правну научну област    - извештај о избору једног асистента за ужу Кривично-правну научну област    
- за избор једног наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу Јавно-правну научну област - извештај о избору једног наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу Јавно-правну научну област  - одлука о избору једног наставника у звање редовни или ванредни професор за ужу Јавно-правну научну област
- за избор једног асистента за ужу Грађанско-правну научну област  - извештај о избору једног асистента у настави за ужу Грађанско-правну научну област  
- за избор једног сарадника у настави за ужу Грађанско-правну научну област - извештај о избору једног сарадника у настави за ужу Грађанско-правну научну област - одлука о избору једног сарадника у настави за ужу Грађанско-правну научну област  
- за избор једног сарадника у настави за ужу Кривично-правну научну област - извештај о избору једног сарадника у настави за ужу Кривично-правну научну област - одлука о избору једног сарадника у настави за ужу Кривично-правну научну област   
- за избор једног сарадника у настави за ужу Међународно-правну научну област - извештај о избору једног сарадника у настави за ужу Међународно-правну научну област - одлука о избору једног сарадника у настави за ужу Међународно-правну научну област
- за избор једног сарадника у настави за ужу Правно-економску научну област - извештај о избору једног сарадника у настави за ужу Правно-економску научну област - одлука о избору једног сарадника у настави за ужу Правно-економску научну област