Избор наставника и сарадника

Индекс чланака

КОНКУРСИ

ИЗВЕШТАЈИ

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ

- за избор једног наставника у звање доцент за ужу Правно-теоријску научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу Правно-теоријску научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу Правно-теоријску научну област

- за избор једног сарадника у звање асистент за ужу Кривично-правну научну област

- извештај о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Кривично-правну научну област - одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Кривично-правну научну област
- за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Грађанско-правну научну област

- извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Грађанско-правну научну област

- одлука о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Грађанско-правну научну област

- за избор једног наставника у звање доцент за ужу Правно-економску научну област

- извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу Правно-економску научну област

- извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу Правно-економску научну област

- за избор једног наставника у звање доцент за ужу Јавно-правну научну област

- извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу Јавно-правну научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу Јавно-правну научну област
- за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Правно-економску научну област - o избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Правно-економску научну област

- одлука o избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Правно-економску научну област

- за избор једног сарадника у настави за ужу Трговинско-правно научну област

- за избор једног сарадника у настави за ужу Трговинско-правно научну област

 

- за избор једног наставника у звање доцент за ужу Јавно-правну научну област

- за избор једног наставника у звање доцент за ужу Јавно-правну научну област

- одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу Јавно-правну научну област
- за избор једног наставника у звање редовни професор или ванредни професор за ужу Кривично-правну научну област - извештај о избору једног наставника у звање редовни професор или ванредни професор за ужу Кривично-правну научну област - одлука о избору једног наставника у звање редовни професор или ванредни професор за ужу Кривично-правну научну област
- за избор једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу Правно-економску научну област - извештај о избору једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу Правно-економску научну област - одлука о избору једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу Правно-економску научну област
- за избор једног наставника у звање доцент за ужу Грађанско-правну научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу Грађанско-правну научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу Грађанско-правну научну област

- за избор једног сарадника у настави за ужу Трговинско-правно научну област

- извештај о избору једног сарадника у настави за ужу Трговинско-правно научну област  
- за избор једног асистента у настави за ужу Кривично-правну научну област    
- за избор једног сарадника у настави за ужу Трговинско-правну научну област

- извештај о избору једног сарадника у настави за ужу Трговинско-правно научну област

 
- за избор једног асистента у настави за ужу Грађанско-правну научну област    
- за избор једног наставника за Енглески језик - извештај о избору једног наставника за Енглески језик

- одлука о избору једног наставника за Енглески језик

- за избор једног сарадника у настави за ужу Правно-економску научну област - извештај о избору једног сарадника у настави за ужу Правно-економску научну област  
- за избор једног наставника у звање ванредни професор или доцент за ужу Трговинско-правну научну област - извештај о избору једног наставника у звање ванредни професор или доцент за ужу Трговинско-правну научну област - одлука о избору једног наставника у звање ванредни професор или доцент за ужу Трговинско-правну научну област

- за избор једног сарадника у звање асистент за ужу Правно-економску научну област

   

- за избор једног сарадника у звање асистента за ужу Међународно-правну научну област