Избор наставника и сарадника

Индекс чланака


КОНКУРСИ

ИЗВЕШТАЈИ

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ

- за избор два сарадника у звање асистент за ужу Грађанско-правну научну област, и једног са пуним радним временом, на одређено време на три године - извештај о избору два сарадника у звање асистент за ужу Грађанско-правну научну област, са пуним радним временом на одређено време од три године    - одлука о избору два сарадника у звање асистент за ужу Грађанско-правну научну област, са пуним радним временом на одређено време од три године
- за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу Грађанско-правну научну област - извештај о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу Грађанско-правну научну област - одлука о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу Грађанско-правну научну област  
- за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу Кривично-правну научну област - наставни предмет Правна медицина - извештај о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу Кривично-правну научну област - наставни предмет Правна медицина - одлука о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу Кривично-правну научну област - наставни предмет Правна медицина
- за избор једног наставника у звање доцент за ужу Правнo-историјску научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу Правнo-историјску научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу Правнo-историјску научну област  
- за избор једног сарадника у звање асистент за ужу Правно-економску научну област - извештај о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Правно-економску научну област - одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Правно-економску научну област
- за избор једног сарадника у звање асистент за ужу Грађанско-правну научну област - извештај о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Грађанско-правну научну област - одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Грађанско-правну научну област 
- за избор једног сарадника у звање асистент за ужу Правно-историјску научну област - за избор једног сарадника у звање асистент за ужу Правно-историјску научну област - одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Правно-историјску научну област
- за избор једног сарадника у звање асистент за ужу Јавно-правну научну област - за избор једног сарадника у звање асистент за ужу Јавно-правну научну област - одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Јавно-правну научну област
- за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу Правну-економску научну област - извештај о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу Правну-економску научну област - одлука о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу Правну-економску научну област
- за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Трговинско-правну научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Трговинско-правну научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Трговинско-правну научну област
- за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу Кривично-правну научну област - извештај о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу Кривично-правну научну област - одлука о избору једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу Кривично-правну научну област
- за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Правно-историјску научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Правно-историјску научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу Правно-историјску научну област
- за избор једног наставника у звање доцент за ужу Међународно-правну научну област

- извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу Међународно-правну научну област

- одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу Међународно-правну научну област
- за избор једног наставника у звање доцент за ужу Правно-теоријску научну област - извештај о избору једног наставника у звање доцент за ужу Правно-теоријску научну област - одлука о избору једног наставника у звање доцент за ужу Правно-теоријску научну област
- за избор једног сарадника у звање асистент за ужу Грађанско-правну научну област - извештај о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Грађанско-правну научну област - одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Грађанско-правну научну област
- за избор два наставника у сва звања за ужу Грађанско-правну научну област - извештај о избору наставника у сва звања за ужу Грађанско-правну научну област - одлука о избору наставника у сва звања за ужу Грађанско-правну научну област
- за избор једног сарадника у звање асистент за ужу Правно-теоријску научну област - извештај о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Правно-теоријску научну област - одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Правно-теоријску научну област
- за избор једног сарадника у звање асистент-приправник за ужу Грађанско-правну научну област - извештај о избору једног сарадника у звање асистент-приправник за ужу Грађанско-правну научну област - одлука о избору једног сарадника у звање асистент-приправник за ужу Грађанско-правну научну област
- за избор једног сарадника у звање асистент-приправник за ужу Јавно-правну научну област - извештај о избору једног сарадника у звање асистент-приправник за ужу Јавно-правну научну област - одлука о избору једног сарадника у звање асистент-приправник за ужу Јавно-правну научну област
- за избор једног сарадника у звање асистент за ужу Правно-теоријску научну област - извештај о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Правно-теоријску научну област - одлука о избору једног сарадника у звање асистент за ужу Правно-теоријску научну област